English
شرکت سیمان سپهر

شرکت سیمان سپهر

Sepehr Cement Co.

تولید ۵۷ میلیون تن سیمان تا پایان سال ۹۶

صنعت سیمان در سال ۱۳۹۶ در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که کاهش بودجه‌های عمرانی و رکود مسکن از یک‌سو و از دست رفتن بازار صادراتی عراق به‌عنوان مهم‌ترین بازار هدف صادراتی برای دومین سال متوالی از سوی دیگر سبب شد این صنعت خاکستری از رونق آنچنانی برخوردار نباشد. با این وجود فعالان […]