English
شرکت سیمان سپهر

شرکت سیمان سپهر

Sepehr Cement Co.

توسعه بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند تقویت زیرساخت‌ها

امروزه در شرایطی سرمایه‌های جدید به سمت بخش معدن هدایت می‌شود که تمامی جوانب برای سرمایه‌گذار صرفه اقتصادی داشته باشد. اگر قرار است به توسعه پایدار دست یابیم، بهتر است میزان درجه ریسک سرمایه‌گذاری در کشور به سمت منطقی شدن یا جذاب شدن برای سرمایه‌گذار سوق داده شود زیرا در شرایط کنونی بهبود رتبه اعتباری […]

نوشته توسعه بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند تقویت زیرساخت‌ها اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.