English
شرکت سیمان سپهر

شرکت سیمان سپهر

Sepehr Cement Co.

عمانی ها به دنبال توسعه بازار سیمان خود در آسیای میانه

شرکت سیمان ریسوت عمان در نظر دارد تا به منظور افزایش سهم خود از بازارهای جهانی فعالیت و تاسیسات خود را در منطقه آسیای میانه توسعه دهد به گزارش سیمان خبر، این شرکت عمانی که بزرگترین تولید کننده سیمان در آن کشور به شمار می آید در حال انجام مطالعاتی برای راه اندازی یک واحد […]