English
شرکت سیمان سپهر

شرکت سیمان سپهر

Sepehr Cement Co.

سوخت جامد، جایگزینی در صنعت سیمان کشور می‌شود

تهیه سوختی جایگزین برای صنعت سیمان می‌تواند راهی برای کاهش  مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور باشد در این راستا ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی در حال انجام اقداماتی است. به گزارش سیمان خبر و به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صنعت سیمان در […]