English
شرکت سیمان سپهر

شرکت سیمان سپهر

Sepehr Cement Co.

بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان از سیمان نهاوند

مهندس عربی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان به اتفاق مهندس نجاری رییس اداره محیط زیست نهاوند و هیات همراه ضمن بازدید از کارخانه سیمان نهاوند از نزدیک در جریان اقدامات صورت گرفته و وضعیت زیست محیطی این کارخانه قرار گرفتند. به گزارش سیمان خبر از روابط عمومی شرکت سیمان نهاوند، مهندس فرونچی مدیرعامل شرکت […]

نوشته بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان از سیمان نهاوند اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.