English
شرکت سیمان سپهر

شرکت سیمان سپهر

Sepehr Cement Co.

برای کیفیتی فراتر از استاندارد اجباری برنامه ریزی کرده ایم

شرکت سیمان زرین رفسنجان که سال گذشته توانست بعنوان واحد نمونه استاندارد در استان کرمان انتخاب شود، نقش بسزایی در تولید محصول با کیفیت در سطوح استانی و کشوری داشته است. به گزارش سیمان خبر از روابط عمومی شرکت سیمان زرین رفسنجان، آقای مهندس درویش مدیرعامل این شرکت، در مراسمی که تحت عنوان آئین غبار روبی […]

نوشته برای کیفیتی فراتر از استاندارد اجباری برنامه ریزی کرده ایم اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.